Buget 2020
Ștat de funcții la 30.09.2019
Condiții specifice pt. ocuparea posturilor didactice în etapa de pretransfer
Ștat de personal – 30.09.2018
Raport privind calitatea și starea învățământului în anul școlar 2017-2018
Grafic unic de monitorizare și control
Statutul elevului
RAEI 2016-2017
Documente raportare Control Managerial Intern
Tematica ședințelor CP
Tematica ședințelor CA
HCA NR.86
HCA NR.85
HCA NR.18
HCA NR.16
HCA NR.15
Declarație de interese director
Planuri Operaționale 2017-2018
Plan Managerial 2018
Raport privind calitatea învățământului în anul școlar 2016-2017
Regulament de Organizare și Funcționare
Regulament Intern 2018
Stat de personal

Buget cheltuieli bunuri și servicii 

Buget cheltuieli de personal

Buget venituri proprii

Ștat de funcții
Ștat de funcții la 01.10.2023